Ehdolla eduskuntaan Uudellamaalla

Nurmijärven nuorin valtuutettu, Sivistyslautakunnan jäsen

Kuka olen?

Olen 20-vuotias aktiivinen nuori Nurmijärveltä. Opiskelen oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Harrastuksiini kuuluu kaikenlainen ulkoliikunta kuten maastohiihto, pyöräily, lenkkeily ja suunnistuskin. Viihdyn luonnossa myös retkeilyn merkeissä. Jo pitkään olen seurannut maailman menoa, ja viime vuosina olenkin ollut aktiivisesti mukana Nurmijärven päätöksenteossa nuorisovaltuuston kautta. Vuosi sitten aloitin Nurmijärven nuorimpana kunnanvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä.

Lue lisää minusta→

Nurmijärven sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 15.9. lautakunnan lausuntoa talonrakennuksen investointiohjelmasta. Lautakunta ottaa lausunnossaan kantaa käyttäjien näkökulmasta siihen, millaisia kunnan päiväkoteihin ja kouluihin liittyviä investointeja pitäisi tehdä, jotta ne palvelisivat tilojen käyttöä mahdollisimman hyvin.

Näiden asioiden eteen teen töitä kunnanvaltuustossa:


Saavutettavat ulkoilupaikat

Nurmijärvellä luonto on lähellä, pidetään se siinä. Haluan, että jokaisella kuntalaisella on metsä, lenkkipolku tai muu ulkoilupaikka lähellä kotiaan. Hyvien ulkoilumahdollisuuksien säilyminen tulee turvata uusia alueita rakennettaessa.

Hyvä koulutus kaikille

Koulussa opitaan monet elämän perustaidot. Ne pitää turvata jokaiselle lapselle. Siksi haluan riittävät resurssit koulujen erityis- ja tukiopetukseen. Myös ryhmäkoot tulee pitää järkevinä. Koulun pitää olla jokaiselle turvallinen ja terveellinen ympäristö.

Pidetään nuoret mukana

Kunta on avainasemassa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Minun keinojani pitää kaikki nuoret mukana ovat mm. jalkautuva nuorisotyö, kesätyösetelit, maksuton ehkäisy sekä matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut. Nuoria koskevaan päätöksentekoon tarvitaan nuorta näkökulmaa.