Ehdolla eduskuntaan Uudellamaalla

Nurmijärven nuorin kunnanvaltuutettu, Oikeustieteen opiskelija

Olen ehdolla numerolla 
393

"Puolustan varusmiehiä ja jokaisen oikeutta hyvään koulutukseen. Haluan, että yhä useampi voi perustaa sellaisen perheen, josta unelmoi."

Vaaliteemani:

Tukea ja turvaa perheellistymiseen

Suomen väestö vanhenee ja ikäluokat pienenevät. Minusta yhteiskunnan täytyy tukea jokaista toivetta tai unelmaa omasta lapsesta. Perheen perustamisen tulee olla taloudellisesti mahdollista mahdollisimman monelle. Näillä keinoilla voimme saada syntyvyyden nousuun ja hyvinvointivaltion turvattua.

Koulutus kuuluu kaikille

Hyvä koulutustaso on Suomen kilpailuvaltti, jota on kehitettävä entisestään. Haluan muokata koulutusjärjestelmäämme mahdollistavaksi ja joustavaksi. Korkeakouluihin pitää olla erilaisia sisäänpääsyväyliä ja aloituspaikkoja tarvitaan lisää. Haluan turvata opiskelijoiden toimeentulon ilman kohtuutonta velkataakkaa. Peruskoulua täytyy kehittää, jotta kaikki pärjäävät ja erityistarpeet huomioidaan.

Pidetään huolta varusmiehistä

Varusmiehet ja reserviläiset ovat maamme tuki ja turva. Haluan, että heitä arvostetaan muutenkin kuin juhlapuheissa. Puolustuskykyä vahvistettaessa tahdon kiinnittää erityistä huomiota varusmiesten hyvinvointiin ja puolustusvoimien koulutusresurssien ovat riittävyyteen. Sisäilmaongelmaiset kasarmit on korjattava ja varusmiesten päivärahat nostettava kohtuullisiksi.

Kuka olen?

Olen 21-vuotias aktiivinen nuori Nurmijärveltä. Opiskelen oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Harrastuksiini kuuluu kaikenlainen ulkoliikunta, kuten maastohiihto, pyöräily, lenkkeily ja suunnistus. Viihdyn luonnossa myös retkeilyn merkeissä. Olen ollut jo pitkään kiinnostunut yhteiskunnastamme, ja viime vuosina olenkin ollut aktiivisesti mukana Nurmijärven päätöksenteossa. Toimin Nurmijärven nuorimpana kunnanvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä. 

Olen ehdolla näissä vaaleissa tulevaisuutemme puolesta. Haluan rakentaa perhemyönteistä maata, jossa mahdollisimman moni voi perustaa juuri sellaisen perheen, josta unelmoi. Sellaista maata, jossa opiskelu kannattaa ja nuoret uskaltavat rohkeasti tavoitella unelmiaan sivistyksen kautta. Haluan, että maamme puolustajia, varusmiehiä, arvostetaan muutenkin kuin juhlapuheissa. Haen luottamusta eduskuntavaaleissa, jotta Arkadianmäelle saadaan nuori ja osaava perheiden, sivistyksen ja varusmiesten puolustaja.

Lue lisää minusta→

Nurmijärven sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 15.9. lautakunnan lausuntoa talonrakennuksen investointiohjelmasta. Lautakunta ottaa lausunnossaan kantaa käyttäjien näkökulmasta siihen, millaisia kunnan päiväkoteihin ja kouluihin liittyviä investointeja pitäisi tehdä, jotta ne palvelisivat tilojen käyttöä mahdollisimman hyvin.