Kuntapolitiikkani

Näitä asioita ajan tällä valtuustokaudella Nurmijärvellä


Saavutettavat ulkoilupaikat

Nurmijärvellä luonto on lähellä, pidetään se siinä. Haluan, että jokaisella kuntalaisella on metsä, lenkkipolku tai muu ulkoilupaikka lähellä kotiaan. Hyvien ulkoilumahdollisuuksien säilyminen tulee turvata uusia alueita rakennettaessa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 • Tutkitaan kaavoja laatiessa kaavan vaikutukset liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksiin
 • Jos ulkoilumahdollisuudet heikkenevät jollain alueella, tulee alueelle kehittää korvaavia ulkoilumahdollisuuksia.
 • Rakennetaan ulkoilureiteistä lyhyiden kuntoratojen sijaan verkostomaisia, jolloin ne palvelevat suurempaa määrää kuntalaisia.
 • Pidetään huolta lähiliikuntapaikkojen, kuten ulkokuntosalien, skeittiramppien, frisbeegolfratojen riittävyydestä. Paikkojen suunnittelussa tulee osallistaa niiden käyttäjiä.

Hyvä koulutus kaikille

Koulussa opitaan monet elämän perustaidot. Ne pitää turvata jokaiselle lapselle. Siksi haluan riittävät resurssit koulujen erityis- ja tukiopetukseen. Myös ryhmäkoot tulee pitää järkevinä. Koulun pitää olla jokaiselle turvallinen ja terveellinen ympäristö.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 • Varmistetaan, että kaikki oppivat peruskoulussa elämän perustaidot, ja ovat sen jälkeen valmiita siirtymään jatko-opintoihin.

 • Ryhmäkoot täytyy pitää kohtuullisina aina varhaiskasvatuksesta lähtien toiselle asteelle saakka.

 • Oppilaiden täytyy saada tarpeeksi tukea opintoihinsa. Erityis- ja tukiopetusta pitää olla saatavilla tarpeeksi.

 • Koulun pitää olla jokaiselle turvallinen paikka. Kiusaamiseen pitää puuttua ajoissa, ja myös poliisi ja sosiaalitoimi pitää ottaa vakavissa tapauksissa mukaan asian selvittämiseen.

 • Koulun täytyy olla myös terveellinen ympäristö. Sisäilmaongelmat täytyy ottaa vakavasti. 


Pidetään nuoret mukana

Kunta on avainasemassa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Minun keinojani pitää kaikki nuoret mukana ovat mm. jalkautuva nuorisotyö, kesätyösetelit, maksuton ehkäisy sekä matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut. Nuoria koskevaan päätöksentekoon tarvitaan nuorta näkökulmaa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 • Nopeutetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä ja sitoudutaan terapiatakuun käyttöönottoon.

 • Lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden, kuten mielenterveys-chatin ja avointen vastaanottojen tarjontaa.

 • Laajennetaan maksutonta ehkäisyä koskemaan kaikkia alle 25-vuotiaita.

 • Tuodaan turvallisia aikuisia nuorten pariin huolehtimalla jalkautuvan nuorisotyön riittävyydestä.

 • Kannustetaan nuoria kesätyöllistymään lisäämällä kesätyöseteleitä ja käynnistämällä kokeilu kesäyrittäjäsetelistä.

 • Huolehditaan, että nuorten ääni kuullaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Esimerkiksi nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia voidaan parantaa. 

Jäikö jotain kysyttävää? Ota minuun yhteyttä!