Kokouspäivitys: Aleksian jatkolle sinetti ja muutoksia Keskustan kunnanhallitusryhmässä

17.03.2024

Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontui 13.3. kokoukseen isojen kysymysten äärelle. Käsittelyssä oli mm. ruoka- ja siivouspalveluita tuottavan Aleksia-liikelaitoksen ulkoistamisselvityksen jatkaminen. Aiemmin tästä kokouksesta povattiin vielä merkittävämpää, sillä tarkoitus oli käsitellä Klaukkalan kouluverkkoa, jonka kuitenkin palautimme kunnanhallituksessa valmisteluun, eikä sitä siksi käsitelty vielä valtuustossa. Alla pari poimintaa valtuuston kokouksen asioista:

Ruoka- ja siivouspalvelut tuottaa jatkossakin kunnan Aleksia-liikelaitos

Kunnanhallituksessa teimme valtuustolle pohjaesityksen siitä, että ruoka- ja siivouspalvelut tuotettaisiin jatkossakin kunnan omana toimintana. Tämä esitys ei valtuustossa paljoa soraääniä herättänyt, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Pidin asiasta Keskustan ryhmäpuheenvuoron, jonka voit katsoa ja kuunnella tästä, tai lukea alta:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut tätä kokousta seuraavat,

Kuntamme ruoka- ja siivouspalveluiden tuotannosta on pitkään vastannut kunnan Aleksia-liikelaitos. Osana Nuuka-päätöksiä viime vuonna sovimme, että Aleksian ulkoistamista selvitetään. Nyt selvitykset on tehty, ja on päätösten aika. Myös Keskustan valtuustoryhmä on seurannut asiaa tarkasti, sillä kyse on todella tärkeistä asioista.

Aleksia hoitaa kuntamme kannalta eräitä aivan kriittisiä tehtäviä. Se tarjoilee päivän lämpimän ruoan suurelle määrälle kuntamme lapsia ja nuoria ja pitää huolta tilojemme siisteydestä. Vaikutus nuorten kuntalaistemme terveyteen ravinnon sekä puhtaan pölyttömän huoneilman kautta on keskeinen. Ruokapalveluiden osalta Aleksia vastaa myös kunnan huoltovarmuuteen liittyvistä velvoitteista.

Tiedättekö, millä listalla Nurmijärven uutisoitiin hiljattain olevan kymmenen kärjessä?

Viime vuoden kouluterveyskyselyssä kysyttiin yläkouluikäisiltä, syövätkö he koululounaan päivittäin. Nurmijärvellä kieltävästi vastasi 53,8 % 8–9 -luokkalaisista. Kieltäviä vastauksia kertyi meillä 6. eniten Suomen kunnista.

Nurmijärvi ei ole ainoa kunta, joka kamppailee kouluruokaan liittyvien kysymysten kanssa. Kouluruoan syömättömyys tuntuu olevan laajempi trendi nuorten keskuudessa. Tänä aikana laadukas kouluruoka ja ruokakasvatus on nostettava entistä tärkeämpään rooliin.

Mitä vaikutuksia ulkoistuksella sitten voisi olla? Ulkoistuksen selvittämistä perusteltiin jo Nuuka-ohjelmassa taloudellisilla syillä. Yksityinen tuottaja voisi pystyä tuottamaan palvelut halvemmalla, ajateltiin. Mutta olisiko kyseessä sama palvelu? Aleksian henkilöstö tekee sivistystoimen yksiköissä sujuvaa yhteistyötä muun henkilöstön kanssa ja auttaa paikoin arjessa jopa enemmän, kuin sen palvelusopimuksissa edellytetään. Tavoite on yhteinen, hyvä palvelu. Saako markkinoilta samanlaista yhteistyötä? Pystyykö tällaista yhteistyön henkeä kirjaamaan sitovasti ja tarpeeksi selvästi sopimusehtoihin?

Aleksia on viime vuosina siirtänyt hankintojaan suuriin yhteiskilpailutuksiin ja toimiikin nyt kohtuullisen kustannustehokkaasti myös markkinatoimijoihin nähden. Sekä sivistyslautakunta että nuorisovaltuusto ovat lausunnoissaan edellyttäneet, että ruoka- ja siivouspalveluiden laadun on pysyttävä jatkossakin vähintään nykyisellä tasolla. Kysymys kuuluukin, voisiko yksityinen toimija saada aikaan säästöjä laadusta tinkimättä. Tästä meillä ei ole varmuutta. Yksityinen kun edellyttää toiminnaltaan kaiken lisäksi myös tietyn voittoprosentin.

Tässä tilanteessa meillä ei ole varaa ottaa riskiä siitä, että tarjoamamme ruoan taso laskisi.

Tässä tilanteessa meillä ei ole varaa ottaa riskiä siitä, että tarjoamamme ruoan taso laskisi.Muissa kunnissa toteutetuissa kilpailutuksissa on huomattu, ettei ruoan laatu ole yksinkertainen asia. Kun palveluntuottaja vaihtuu, on riskinä sen laadun lasku. Mediassa on kiertänyt kuvia Janakkalan makaronilaatikosta, jota voisi kuvata kuvien perusteella ennemmin makaroni-lihavelliksi. Mutta miten riittävä ruoan laatu lopulta voidaan edes kirjata sopimukseen? Riittävän laadukasta makaronilaatikkoa ei voi määritellä numeroarvoin. Tässä tilanteessa meillä ei ole varaa ottaa riskiä siitä, että tarjoamamme ruoan taso laskisi.

Hyvä periaate on, että jos kone ei ole rikki, sitä ei kannata vaihtaa toiseen. Aleksia-liikelaitokselle on viime vuoden talousarviossa asetettu 8 tavoitetta liittyen talouteen, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen sekä hävikin vähentämiseen. Aleksia saavutti nämä kaikki. Hyvä koneenkäyttäjä tietää myös, että jos koneen toimintaa haluaa muuttaa, olisi hyvä ensin laittaa sen säädöt kuntoon mukaiseksi, ennen kuin lähtee konemessuille uutta konetta metsästämään. Jos haluamme muutoksia ruoka- ja siivouspalveluiden tuotantoon, on ensisijainen tapa siihen Aleksian tavoitteiden muuttaminen ja omistajaohjaus, ei palveluiden ulkoistaminen. Yhteiskunnalle kriittiset palvelut on hyvä pitää julkisessa omistuksessa myös huoltovarmuussyistä. Keskustan valtuustoryhmä ei kannata Aleksian ulkoistamisprosessin jatkamista.

Meille valtuutetuille tärkeä kysymys on, mihin suuntaan haluamme ruoka- ja siivouspalveluita jatkossa kehittää. Nuuka-ohjelman tavoite oli säästöjen hakeminen. Aleksian nykyisenkin kustannustehokkuuden huomioiden valtavasti säästökohteita ei Aleksiassa enää ole, jos laatu pysyy nykyisellään. Nuuka käsittelyssä valtuusto päätti, että siivoustasosta ei säästöjen vuoksi tingitä. Ruoan laadusta tinkiminen ei ollut edes mahdollisten toimien listalla, ja tuskin sekään olisi valtuustolta tukea saanut.

Joitain tehostamisenkin kohteitakin kuitenkin on. Ruokahävikki on tärkeä kysymys myös taloudellisesti, ja Aleksiassa on tehty hyvää työtä sen vähentämiseksi. Paljon tehtävää on myös sivistystoimessa. Toivottavasti tiedonkulku saadaan pian sellaiseen kuntoon, että ruokapalveluissa aidosti tiedetään ruokailevien henkilöiden määrä päivittäin. Hävikin myötä menetämme nimittäin huomattavia summia yhteisiä verorahojamme päivittäin suoraan biojätteeseen.

Keskustan valtuustoryhmä näkee, ettei ruoan tai siivouksen laadusta voida tinkiä. Omistajaohjauksella täytyy ohjata Aleksiaa vähentämään ruokahävikkiä ja pitää ruoan kotimaisuusaste korkealla tasolla jatkossakin. Lisäksi tavoitteeksi tulisi asettaa entistä vahvemmin se, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori söisi koululounaan. Seuraava vuoden 2025 kouluterveyskysely toimisi hyvin tämän tavoitteen tarkastelupisteenä. Aleksiaa pitää myös kannustaa toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi siivouksen osittainen automatisointi saattaa olla tulevaisuudessa ilmiö, jolla saataisiin aikaan säästöjä palvelun laatua vaarantamatta.

Muutoksia Keskustan kunnanhallitusryhmässä

Kunnanvaltuusto myönsi eron Keskustan pitkäaikaiselle kunnanvaltuutetulle Tapio Sivulalle hänen muuttaessaan toiseen kuntaan. Sivula toimi kunnanhallituksen jäsenenä, joten myös tämä paikka piti täyttää samalla. Kunnanvaltuusto valitsi hänen tilalleen kunnanhallituksen jäseneksi kunnanvaltuutettu Kalle Mustosen, joka on aiemmin toiminut minun varajäsenenäni kunnanhallitukseen. Varajäsenekseni Kallen tilalle kunnanhallituksen varajäseneksi valittiin vuosi sitten eduskuntatyöstä eläköitynyt Matti Vanhanen. On hienoa, että hänen ajankäyttönsä mahdollistaa nyt kunnanhallitusryhmämme työskentelyyn osallistumisen.


Kokouspäivitykset ovat tiiviitä (ja joskus vähemmän tiiviitä) päivityksiä kuntapolitiikan arjesta. Kunnan kokousten pöytäkirjat aineistoineen ilmestyvät noin viikon viiveellä tänne.