Ulkoilualueet huomioitava Luhtajoentien suunnittelussa

24.02.2021

Nurmijärven Uutisissa uutisoitiin 13.2. Luhtajoentien suunnittelun etenemisestä. Kyseessä on siis tie, joka yhdistäisi uuden kehätien Klaukkalan keskustaan. Tie on suunniteltu linjattavaksi uudelta matkakeskukselta Klaukkalan lämpölaitoksen ohi Luhtajokea ympäröiville pelloille ja siitä kehätielle. On selvää, että kyseessä on tärkeä tieyhteys ja se täytyy rakentaa. Se vähentäisi Klaukkalantien kuormitusta ja nopeuttaisi Klaukkalan keskustasta Hämeenlinnanväylälle pohjoiseen kulkevien matka-aikaa.

Pidän kuitenkin ongelmallisena tien suunniteltua linjausta Luhtajokea ympäröivällä peltoalueella. Tämä alue on nimittäin tärkeä ulkoilualue Mäntysalon ja Klaukkalan asukkaille. Erityisesti lämpölaitoksen vierestä peltojen läpi Mäntysaloon kulkevalla ulkoilureitillä liikkuu suuri määrä ihmisiä läpi vuoden kävellen, pyöräillen ja juosten. Uskaltaisin väittää reittiä jopa Klaukkalan suosituimmaksi ulkoilureitiksi. Tänä ja muina hyvälumisina talvina olemme myös saaneet nauttia alueen hienoista hiihtoladuista, joille tullaan hiihtämään kauempaakin. Itse koen, että alueen arvo syntyy sen hiljaisuudesta ja rauhallisuudesta. Luonnonläheinen maalaismaisema on tärkeä henkireikä vauhdilla ja yhä tiiviimmin kasvavan taajaman asukkaille. Muita vastaavia alueita tai ulkoilureittejä ei lähistöllä ole.

Luhtajokilaakso on tärkeä ulkoilualue lähialueen asukkaille.
Luhtajokilaakso on tärkeä ulkoilualue lähialueen asukkaille.

Luhtajoentien linjaus suunnitellulla tavalla vähentäisi merkittävästi alueen virkistysarvoa. Tie on tämänhetkisissä suunnitelmissa linjattu siten, että lämpölaitoksen päässä se jyräisi osan Mäntysaloon kulkevasta ulkoilureitistä. Nyt peltomaisemassa kulkevasta ulkoilureitistä tulisi vilkkaan tien vieressä kulkeva asfaltoitu kevyenliikenteenväylä. Merkittävä osa ulkoilureitistä toki säilyisi nykyisellään, mutta tämä uusi tie kulkisi sen välittömässä läheisyydessä pitkän matkaa. Nykyinen rauhallinen peltomaisema muuttuisi luonteeltaan aivan erilaiseksi.

Nykyinen rauhallinen peltomaisema muuttuisi luonteeltaan aivan erilaiseksi. 

Olen ihmeissäni, miksi kunnassa ollaan päätymässä tähän peltoalueen keskeltä kulkevaan linjaukseen. Ulkoilureitti ja hiihtoladut sijoittuvat juuri tälle samalle alueelle, kun taas peltoalueen itäosissa virkistyskäyttöä ei juurikaan ole. Peltoalue on maaperältään syvää savea ja keväisin erittäin tulvaherkkä, joten tien lisäksi alueelle ei tulla toteuttamaan muuta rakentamista. Maataloustoimintaan yhdistetty virkistyskäyttö onkin mielestäni paras käyttötarkoitus alueelle jatkossakin. Tien rakentaminen peltoalueen keskelle ei tukisi tätä käyttötarkoitusta lainkaan. Jotta Luhtajoentie voitaisiin toteuttaa virkistysarvot säilyttäen, tulisi se linjata peltoalueen itäosasta. Tällöin matka Klaukkalan keskustasta kehätielle pysyisi suurin piirtein samana kuin nykyisissä suunnitelmissa, mutta samalla tie kiertäisi virkistyskäytössä olevat alueet.

Mielipidekirjoitus on julkaistu Nurmijärven uutisissa 24.2.2021


Ote Luhtajoentien suunnitelmakartasta. Vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan kulkee Luhtajoki ja vasemmassa reunassa ulkoilureitti erkanee suunnitellusta tiestä.
Ote Luhtajoentien suunnitelmakartasta. Vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan kulkee Luhtajoki ja vasemmassa reunassa ulkoilureitti erkanee suunnitellusta tiestä.
Mielestäni Luhtajoentien toteuttamista tulisi tutkia esimerkiksi tämäntyyppisen linjauksen pohjalta.
Mielestäni Luhtajoentien toteuttamista tulisi tutkia esimerkiksi tämäntyyppisen linjauksen pohjalta.