Kokouspäivitys: Uusi datakeskus, ympäristöasioita ja elinvoimalupaus

17.02.2024

Tällä viikolla kokoustimme kunnanhallituksessa monen tärkeän asian tiimoilta. Kokous päädyttiinkin pilkkomaan harvinaisella tavalla kahteen osaan. Kokous pidettiin 12. ja 16.2. Alla muutama poiminta asioista, joita päätimme.

Päätimme varata tontin Sudentullin tulevalta yritysalueelta Fortumille, joka suunnittelee alueelle datakeskusta. Datakeskus työllistäisi valmistuessaan n. 200-300 henkilöä, mikä olisi kunnallemme tärkeä parannus työpaikkaomavaraisuuteen. Hanke vie suuren osan Sudentullin yritysalueesta, joten nyt on ryhdyttävä heti töihin, jotta meillä on tarjota yritystontteja myös seuraaville halukkaille.


Sudentullin alueen sijainti (Kartta: OSM)
Sudentullin alueen sijainti (Kartta: OSM)

Päätimme valittaa Rudus Oy:lle myönnetystä Mäntymäen alueen ympäristöluvasta. Alueelle on myönnetty uusi ympäristölupa mm. kallion murskausta ja louhintaa varten. Toiminta alueella on jatkunut jo 17 vuotta, ja se on aiheuttanut ympäristön asukkaille suurta haittaa mm. melun muodossa. Avi kuitenkin myönsi luvan jopa melua aiheuttavaan louheen yöaikaiseen vastaanottoon ja uusi lupa on voimassa 20 vuotta. Valitamme päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle, koska yhteensä 37 vuotta kestävä toiminta aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta alueen asukkaille. On minusta tosi tärkeää, että kunta pitää tällä lailla asukkaittensa puolta näissä kysymyksissä.

Rudus Mäntymäen sijainti (Kartta: OSM)
Rudus Mäntymäen sijainti (Kartta: OSM)


Jätimme vastustavan lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle romuautojen käsittelyä koskevasta hankkeesta Karhunkorven teollisuusalueelle. Alue on kunnan vedenoton kannalta tärkeää pohjavesialuetta. Toiminta sisältäisi riskin pohjavedelle ja kuntamme vesihuollolle.

Hyväksyimme kunnan ja alueen yrittäjäyhdistyksen yhdessä valmisteleman elinvoimalupauksen. Lupauksella sitoudumme toimivaan vuoropuheluun alueen yrittäjien kanssa, tarjoamaan sujuvia kaavoitus- ja lupaprosesseja, tekemään hankinnat yritysmyönteisesti, tekemään päätöksenteossa yritysvaikutusten arviointia sekä luomaan edellytyksiä ja kannustamaan yritystoimintaan. Tämä oli tärkeä lupaus, jota oli ilo kannattaa!

Myönsimme eron kunnanlakimies Sari Forsströmille. Uuden juristin rekrytointi kuntaamme alkaakin pian.

Kokouspäivitykset ovat tiiviitä (ja joskus vähemmän tiiviitä) päivityksiä kuntapolitiikan arjesta. Kunnan kokousten pöytäkirjat aineistoineen ilmestyvät noin viikon viiveellä tänne.