Fiksulla maankäytöllä myös palvelut riittävät

16.04.2022

Nurmijärvi kasvaa vauhdilla. Koronakriisi on käynnistänyt uuden Nurmijärvi-ilmiön, ja uusia tulijoita on kuntaamme runsaasti. Väljä ja luonnonläheinen Nurmijärvi on edelleen erittäin houkutteleva asuinpaikka.

Nopea kasvu luo myös haasteita. Olemme huomanneet, kuinka päiväkodit täyttyvät lapsista. Joillekin tämä on tarkoittanut päiväkotipaikkaa kaukana kotoa. Erityisen haastava tilanne on Rajamäellä, jonne kaiken lisäksi odotetaan uusia asukkaita kunnan luovuttaessa tontteja alueelta.

Toisaalla tilanne on päinvastainen. Sivistyslautakunnassa keskustelimme ennen vuodenvaihdetta koulujen hallinnollisista yhdistämisistä. Vaikka yhdistämiset eivät onneksi edenneet, käsittelyn juurisyy ei kadonnut mihinkään. Esimerkiksi Harjulan ja Syrjälän koulujen oppilasmäärien on ennustettu laskevan merkittävästi tulevaisuudessa. Myös monissa kyläkouluissa olisi tilaa uusille oppilaille. Klaukkalan keskusta-alueen kouluissa taas riittää oppilaita, ja uuden Vanha-Klaukan alueen rakentuessa niiden oppilasmäärä edelleen kasvaa.

Tässä kasvun ja haastavan taloustilanteen värittämässä tilanteessa tulisi huomioida erityisen tarkasti, missä nykyiset koulut ja päiväkodit sijaitsevat ja onko niissä tilaa uusille tulijoille.  

Kunta vastaa alueensa maankäytöstä ja kaavoituksesta. Uusien nurmijärveläisten asuinpaikkojen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon monta asiaa. Tässä kasvun ja haastavan taloustilanteen värittämässä tilanteessa tulisi huomioida erityisen tarkasti, missä nykyiset koulut ja päiväkodit sijaitsevat ja onko niissä tilaa uusille tulijoille. Jos tarvittavaa palvelutarjontaa alueella ei ole, joudumme rakentamaan uusia kouluja ja päiväkoteja. Näissä tilanteissa palveluita täytyy toteuttaa samaa tahtia alueen rakentuessa, ei jälkijättöisesti.

Paljon edullisempaa olisi kuitenkin kohdistaa lisärakentamista alueille, joilta palvelut jo löytyvät ja mahdollisesti ovat vajaakäytöllä. Esimerkiksi haja-asutusalueella kyläkoulu ja luokka opettajineen olisivat jo valmiina, eikä muutamista uusista oppilaista syntyisi kovin merkittäviä lisäkuluja. Sama tilanne tulee olemaan myös Harjulan ja Syrjälän alueella tulevaisuudessa.

Toivonkin, että jatkossa maankäytön suunnittelussa huomioitaisiin entistä laajemmin palveluverkkomme tilanne. Rakentamisen helpottaminen haja-asutusalueilla on jo ottanut lupaavia askelia eteenpäin. Näin toimimalla voimme luoda taloudellisesti järkevää kasvua kuntaamme ja lähipalveluiden toimiessa myös kuntalaisen arki helpottuu.

Kolumni on julkaistu Nurmijärven uutisissa 16.4.2022